top of page

GENEL 

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

1) Kapsam

1.1 Serca Çakır Aydoğdu'nun (bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır) bu Genel Şartlar ve Koşullar (bundan böyle "GTC" olarak anılacaktır), bir tüketici veya girişimcinin (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) Satıcı ile yaptığı malların teslimine ilişkin tüm sözleşmeler için geçerlidir. Satıcı, çevrimiçi mağazasında sunulan mallarda. Müşterinin kendi koşullarının dahil edilmesi, başka bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadıkça, burada çelişmektedir.

1.2 Bu Genel Hüküm ve Koşullar anlamında bir tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de serbest meslek sahibi olmayan amaçlarla yasal bir işleme giren herhangi bir gerçek kişidir. Bu hüküm ve koşullar anlamında girişimci, yasal bir işlem gerçekleştirirken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerini icra ederken hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya yasal kapasiteye sahip bir ortaklıktır.

2) Sözleşmenin imzalanması

2.1 Satıcının çevrimiçi mağazasında yer alan ürün açıklamaları, satıcı adına bağlayıcı teklifleri temsil etmez, ancak müşterinin bağlayıcı bir teklif sunmasına olanak tanır.

2.2 Müşteri, satıcının çevrimiçi mağazasına entegre edilmiş çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla teklifi gönderebilir. Müşteri, seçilen ürünleri sanal alışveriş sepetine attıktan ve elektronik sipariş sürecinden geçtikten sonra, sipariş sürecini tamamlayan butona tıklayarak alışveriş sepetinde yer alan ürünlerle ilgili yasal bağlayıcılığı olan bir sözleşme teklifi sunar.

2.3 Satıcı, müşterinin teklifini beş gün içinde kabul edebilir,

  • Müşteriye yazılı bir sipariş onayı veya metin biçiminde (faks veya e-posta) bir sipariş onayı göndererek, bu sayede müşteri tarafından sipariş onayının alınması belirleyicidir veya

  • sipariş edilen malları müşteriye teslim ederek, bu suretle malların müşteri tarafından teslim alınması belirleyicidir, veya

  • Müşteriden siparişini verdikten sonra ödeme yapmasını isteyerek.

Yukarıdaki alternatiflerden birkaçı mevcutsa, sözleşme yukarıdaki alternatiflerden birinin ilk ortaya çıktığı anda akdedilir. Teklifi kabul etme süresi, müşterinin teklifi gönderdiği gün başlar ve teklifin gönderilmesini takip eden beşinci günün sonunda sona erer. Satıcı, müşterinin teklifini yukarıda belirtilen süre içinde kabul etmezse, bu teklifin reddedilmesi olarak kabul edilir ve müşterinin artık niyet beyanı ile bağlı olmadığı sonucuna varılır.

2.4 Satıcının çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bir teklif gönderirken, sözleşmenin metni, sözleşmenin imzalanmasından sonra satıcı tarafından kaydedilir ve sipariş gönderildikten sonra metin biçiminde (örn. e-posta, faks veya mektup) müşteriye gönderilir. . Satıcı, sözleşme metnini bunun ötesinde erişilebilir kılmaz.

2.5 Satıcının çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla siparişi bağlayıcı olarak göndermeden önce, müşteri ekranda görüntülenen bilgileri dikkatlice okuyarak olası giriş hatalarını belirleyebilir. Giriş hatalarının daha iyi tanınması için etkili bir teknik araç, ekrandaki görüntünün büyütüldüğü tarayıcının büyütme işlevi olabilir. Müşteri, sipariş sürecini tamamlayan düğmeyi tıklayana kadar olağan klavye ve fare işlevlerini kullanarak elektronik sipariş sürecinin bir parçası olarak girişlerini düzeltebilir.

2.6 Sözleşmenin akdedilmesi için sadece Almanca dili mevcuttur.

2.7 Sipariş işleme ve iletişim genellikle e-posta ve otomatik sipariş işleme yoluyla yapılır. Müşteri, satıcı tarafından gönderilen e-postaların bu adrese alınabilmesi için sipariş işleme için verdiği e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmalıdır. Özellikle SPAM filtrelerini kullanırken müşteri, satıcı veya siparişi işlemekle görevlendirilmiş üçüncü kişiler tarafından gönderilen tüm e-postaların teslim edilebildiğinden emin olmalıdır.

3) Cayma Hakkı

3.1 Tüketiciler genellikle cayma hakkına sahiptir.

3.2 İptal hakkı hakkında daha fazla bilgi, satıcının iptal politikasında bulunabilir.

4) Fiyatlar ve ödeme koşulları

4.1 Satıcının ürün açıklamasında aksi belirtilmedikçe, belirtilen fiyatlar yasal satış vergisini içeren toplam fiyatlardır. Ek teslimat ve nakliye masrafları, ilgili ürün açıklamasında ayrıca belirtilir.

4.2 Ödeme seçeneği/seçenekleri, satıcının çevrimiçi mağazasında müşteriye iletilecektir.

4.3 Banka havalesi yoluyla avans ödemesi kararlaştırıldıysa, taraflar daha sonraki bir vade tarihinde kararlaştırmadıkça, ödeme sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılır.

4.4 PayPal tarafından sunulan bir ödeme yöntemi kullanılarak ödeme yapıldığında, ödeme ödeme hizmeti sağlayıcısı PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg (bundan böyle: "PayPal" olarak anılacaktır) aracılığıyla işlenir. , https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full adresinde bulunan PayPal Kullanım Koşullarına tabi veya - müşterinin bir PayPal hesabı yoksa - ödeme koşulları altında https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full adresinde bulunan bir PayPal hesabı.

4.5 PayPal Plus ödeme hizmeti kapsamında PayPal hizmetleri olarak size çeşitli ödeme yöntemleri sunuyoruz. Çevrimiçi sağlayıcı PayPal'ın web sitesine yönlendirileceksiniz. Burada ödeme verilerinizi girebilir, verilerinizin PayPal tarafından kullanıldığını ve PayPal'a ödeme talimatını onaylayabilirsiniz. PayPal ödeme yöntemini seçtiyseniz, fatura tutarını ödeyebilmek için orada kayıtlı olmanız veya önce kayıt olmanız ve erişim verilerinizle kendinizi doğrulamanız gerekir. Ödeme işlemi, ödeme emrinin onaylanmasından hemen sonra PayPal tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Sipariş sürecinde daha fazla bilgi alacaksınız. Kredi kartı ödeme yöntemini seçtiyseniz, fatura tutarını ödeyebilmek için PayPal'a üye olmanıza gerek yoktur. Ödeme işlemi, ödeme emri onaylandıktan hemen sonra ve yasal kart sahibi olarak meşruiyetinizi kazandıktan sonra PayPal'ın talebi üzerine kredi kartı şirketiniz tarafından gerçekleştirilecek ve kartınız borçlandırılacaktır. Sipariş sürecinde daha fazla bilgi alacaksınız.

Otomatik ödeme yöntemini seçtiyseniz, fatura tutarını ödeyebilmek için PayPal'a kaydolmanız gerekmez. Ödeme emrini onaylayarak PayPal'a otomatik ödeme talimatı vermiş olursunuz. PayPal, hesap ödemesinin tarihi hakkında sizi bilgilendirecektir (ön bildirim olarak adlandırılır). PayPal, ödeme emrini onayladıktan hemen sonra otomatik ödeme talimatını göndererek bankasından ödeme işlemini başlatmasını ister. Ödeme işlemi gerçekleştirilir ve hesabınıza borç kaydedilir. Sipariş sürecinde daha fazla bilgi alacaksınız.

5) Teslimat ve nakliye koşulları

5.1 Mallar, aksi kararlaştırılmadıkça, müşteri tarafından belirtilen teslimat adresine teslim edilir. İşlem yapılırken satıcının sipariş işlemesinde belirtilen teslimat adresi belirleyicidir. Bundan farklı olarak, PayPal ödeme yöntemi seçilirse, müşterinin ödeme anında PayPal'da sakladığı teslimat adresi belirleyicidir.

5.2 Nakliye şirketi, müşteriye teslimat mümkün olmadığı için sevk edilen malları satıcıya geri gönderirse, başarısız sevkıyatın masraflarını müşteri üstlenir. Bu, satıcının kendisine makul bir süre önceden bildirmediği sürece, teslimatın imkansızlığına neden olan durumdan sorumlu olmadığı veya sunulan hizmeti kabul etmesi geçici olarak engellendiği durumlarda geçerli değildir. Ayrıca, müşteri cayma hakkını etkin bir şekilde kullanırsa, iade masrafları açısından bu geçerli değildir. Müşteri, cayma hakkını etkin bir şekilde kullanırsa, iade masrafları için satıcının cayma politikasında yapılan düzenleme uygulanır.

5.3 Müşteri tarafından lojistik nedenlerle teslim alınması mümkün değildir.

6) Mülkiyetin tutulması

Satıcı peşin ödeme yaparsa, borçlu olunan satın alma bedelinin tamamı ödenene kadar teslim edilen malların mülkiyeti elinde kalır.

7) Kusurlar için Sorumluluk (Garanti)

7.1 Satın alınan ürün kusurluysa, kusurlar için yasal sorumluluk geçerlidir.

7.2 Müşterinin, teslim edilen mallar hakkında bariz nakliye hasarı ile ilgili olarak teslimat acentesine şikayette bulunması ve bunu satıcıya bildirmesi istenir. Müşteri buna uymazsa, bunun kusurlara ilişkin yasal veya sözleşmeye dayalı talepleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

8) Geçerli Kanun

Federal Almanya Cumhuriyeti kanunu, taşınır malların uluslararası satın alınmasına ilişkin kanunlar hariç olmak üzere, taraflar arasındaki tüm hukuki ilişkilere uygulanır. Tüketiciler için bu hukuk seçimi, ancak tüketicinin mutad meskeninin bulunduğu devletin hukukunun emredici hükümlerinin sağladığı koruma geri alınmadığı sürece geçerlidir.

9) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

9.1 AB Komisyonu, aşağıdaki bağlantı altında internette çevrimiçi anlaşmazlık çözümü için bir platform sağlar: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Bu platform, bir tüketicinin dahil olduğu çevrimiçi satın alma veya hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların mahkeme dışı çözümü için bir iletişim noktası görevi görür.

9.2 Satıcı, tüketici tahkim kurulu huzurunda bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmakla yükümlü veya istekli değildir.

10) Tedaviler için randevu iptali

Müşteriye Elina Beauty'nin randevulu çalıştığı ve bir çalışanın tedavi için müsait olduğu bilgisi verilir. Mutabık kalınan tedavi randevusuna en az 48 saat kala iptal yapılmadığı takdirde başka bir müşteriyi aramak mümkün değildir.

Müşteri, sorumlu olduğu nedenlerle katılamayacağı randevularını en az 48 saat önceden iptal etmeyi taahhüt eder. İptalin zamanında yapılmaması durumunda, müşteri kaçırdığı randevu için gerçek tutarın %20'sini iptal ücreti olarak ödemeyi taahhüt eder.

bottom of page