top of page

MAHREMİYET

GENEL BİLGİ

Aşağıdaki notlar, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi, bu metin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

 

Web sitemizde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin baskısında bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde diğer veriler BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bu, öncelikle teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa arama zamanı). Bu veriler, web sitemize girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız olarak sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Verilerin korunması konusunda başka sorularınız varsa, künyede verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Ayrıntılar, "İşlemenin kısıtlanması hakkı" altındaki veri koruma beyanında bulunabilir.

ANALİZ ARAÇLARI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ARAÇLARI

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak çerezler ve sözde analiz programları ile yapılır. Gezinme davranışınızın analizi genellikle anonimdir; sörf davranışı size kadar izlenemez. Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Bu analize itiraz edebilirsiniz. Bu veri koruma beyanında itiraz olasılıkları hakkında sizi bilgilendireceğiz.

2. GENEL BİLGİLER VE ZORUNLU BİLGİLER

MAHREMİYET

Bu sayfaların operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullanırsanız, çeşitli kişisel veriler toplanacaktır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla gerçekleştiğini de açıklar.

İnternette veri iletiminin (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

SORUMLU KURULUŞA İLİŞKİN BİLDİRİM

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

Elina Güzellik
Pretzfelder Caddesi 61
81249 Münih
Almanya

Telefon:  +49 (0) 172 246 1006
E-posta:
 

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenmesinin amaç ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

VERİ İŞLEME İZNİNİZİN ÇEKİLMESİ

Birçok veri işleme işlemi ancak sizin açık rızanız ile mümkündür. Daha önce vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize e-posta ile resmi olmayan bir mesaj yeterlidir. İptal edilene kadar gerçekleşen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

ÖZEL DURUMLARDA VERİ TOPLANMASINA VE DOĞRUDAN REKLAM YAPILMASINA KARŞI İTİRAZ HAKKI (Madde 21 GDPR)

Veriler GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının e veya f bendine göre işleniyorsa, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtiraz ederseniz, işlemek için çıkarlarınızı, haklarınız ve özgürlüklerinizi aşan zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe veya işleme, yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, etkilenen kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz ( İtiraz Madde 21 Paragraf .1 GDPR).

Kişisel verileriniz doğrudan reklamcılık faaliyeti için işleniyorsa, kişisel verilerinizin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan reklam amacıyla kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 Fıkra 2 uyarınca itiraz).

İLGİLİ DÜZENLEYİCİ KURULUŞA BAŞVURU HAKKI

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, etkilenenler, özellikle sürekli ikamet ettikleri Üye Devlette, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya size veya üçüncü bir tarafa teslim edilen bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verilere ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde sahip olma hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

SSL TLS ŞİFRELEME

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site bir SSL veya TLS şifreleme. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://"den "https://"ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi aktif ise bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

BU WEB SİTESİNDE ŞİFRELİ ÖDEME İŞLEMLERİ

Ücrete dayalı bir sözleşmenin akdedilmesinden sonra, ödeme verilerinizi (örneğin, otomatik ödeme talimatı için hesap numarası) bize gönderme zorunluluğu varsa, bu veriler ödeme işleme için gereklidir.

Normal ödeme yöntemlerini (Visa/MasterCard, otomatik ödeme) kullanan ödeme işlemleri, yalnızca şifreli bir SSL veya TLS bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://"den "https://"ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

Şifreli iletişim ile bize ilettiğiniz ödeme verileriniz üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

 

BİLGİLENDİRME, ENGELLEME, SİLME VE DÜZELTME

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi edinme ve gerektiğinde bu verileri düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz. istediğin zaman. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, künyede verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İŞLEME KISITLAMA HAKKI

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Künyede verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleşmiş/olmakta ise, verilerin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bu verilere yasal hak taleplerini uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.

GDPR Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin menfaatinin öncelikli olduğu henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması dışında - yalnızca sizin rızanızla veya yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için kullanılabilir. Avrupa Birliği'nin veya bir Üye Devletin önemli kamu çıkarları işlenir.

PROMOSYON E-POSTALARINA İTİRAZ

İstenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesine yönelik baskı yükümlülüğünün bir parçası olarak yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına burada itiraz ediyoruz. Site operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklamların gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

3. SİTEMİZDE VERİ TOPLAMASI

KURABİYE

Bazı web siteleri sözde çerezler kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmeye hizmet eder. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” olarak adlandırılır. Ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler, siz onları silene kadar uç cihazınızda kayıtlı kalır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması konusunda bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek ve tarayıcı kapatıldığında çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya istediğiniz belirli işlevleri (ör. alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f harfine göre saklanır. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş sağlanması için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaati vardır. Diğer çerezler (ör. gezinme davranışınızı analiz etmek için çerezler) saklandığı sürece, bunlar bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınır.

SUNUCU GÜNLÜK DOSYALARI

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
kullanılan işletim sistemi
Yönlendiren URL
Erişilen bilgisayarın ana bilgisayar adı
Sunucu isteğinin zamanı
IP adresi
Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde toplanır. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonunda meşru bir menfaati vardır - bu amaçla sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

İLETİŞİM FORMU

Bize iletişim formu aracılığıyla sorularınızı gönderirseniz, burada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere talep formundaki bilgileriniz, soruşturmanın işlenmesi amacıyla ve takip soruları olması durumunda tarafımızca saklanacaktır. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

İletişim formuna girilen verilerin işlenmesi bu nedenle yalnızca sizin izninize bağlıdır (Madde 6 (1) (a) GDPR). Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize e-posta ile resmi olmayan bir mesaj yeterlidir. İptal edilene kadar gerçekleşen veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi isteyinceye, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

E-POSTA, TELEFON VEYA FAKS İLE SORULAR

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (isim, soruşturma) dahil olmak üzere sorgunuz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, meşru bir menfaatimiz olduğundan, izninize (Madde 6 Para. 1 bent. a GDPR) ve / veya meşru menfaatlerimize (Madde 6 Para. 1 ben f. f GDPR) dayanmaktadır. bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesinde.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulununcaya, saklama izninizi geri çekene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

BU SİTEYE KAYIT

Sitedeki ek işlevleri kullanmak için web sitemize kayıt olabilirsiniz. Bu amaçla girilen verileri yalnızca kayıt olduğunuz ilgili teklif veya hizmeti kullanmak amacıyla kullanırız. Kayıt sırasında istenen zorunlu bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Aksi takdirde kaydı reddedeceğiz.

Teklifin kapsamı veya teknik olarak gerekli değişiklikler gibi önemli değişiklikler için, sizi bu şekilde bilgilendirmek için kayıt sırasında verilen e-posta adresini kullanırız.

Kayıt sırasında girilen veriler, onayınız temelinde işlenir (Madde 6 (1) (a) GDPR). Vermiş olduğunuz herhangi bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize e-posta ile resmi olmayan bir mesaj yeterlidir. Halihazırda gerçekleşmiş olan veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Kayıt sırasında toplanan veriler, web sitemizde kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızca saklanacak ve daha sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.

VERİLERİN İŞLENMESİ (MÜŞTERİ VE SÖZLEŞME VERİLERİ)

Kişisel verileri yalnızca yasal ilişkinin (envanter verileri) kurulması, içeriği veya değiştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bu, bir sözleşmeyi veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için verilerin işlenmesine izin veren GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının b harfine dayanmaktadır. Web sitemizin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmeti kullanmasını sağlamak veya kullanıcıyı faturalandırmak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.

HİZMETLER VE DİJİTAL İÇERİKLER İÇİN SÖZLEŞME YAPILIRKEN VERİ İLETİMİ

Kişisel verileri üçüncü taraflara ancak sözleşme işleme çerçevesinde gerekliyse, örneğin ödemeleri işlemekten sorumlu bankaya iletiyoruz.

Verilerin daha fazla aktarımı gerçekleşmez veya yalnızca iletime açıkça izin vermişseniz. Verileriniz, örneğin reklam amacıyla, açık rızanız olmadan üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

Veri işlemenin temeli, bir sözleşmeyi veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için verilerin işlenmesine izin veren GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının b bendidir.

4. SOSYAL MEDYA

SOSYAL MEDYA BUTONLARI

Web sitemiz sosyal medyadan (ör. Facebook, Instagram) düğmeler (simgeler) kullanır. Web sitemizde veri korumasını sağlamak için tüm simgeler ayrı ayrı ilgili sağlayıcıya bağlanmıştır. Bu, web sitemize entegre edilen sosyal medya düğmelerinin, siteye ilk girdiğinizde ilgili sağlayıcıya veri aktarmasını engeller. Yalnızca ilgili düğmeye tıklayarak sağlayıcının sunucusuna doğrudan bağlantı kurulur (rıza). Ancak o zaman ilgili sağlayıcı, sitemizi IP adresinizle ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Aynı anda ilgili sosyal medya hesabınıza (örn. Facebook) giriş yaptıysanız, ilgili sağlayıcı web sitemizi ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atayabilir. Bu çözüm, Madde 6 (1) (a) GDPR anlamında rıza teşkil etmektedir. Bu rızanızı, gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Kullanıcılarımız, bu sayfanın içeriğini, ağ operatörleri eksiksiz gezinme profilleri oluşturmadan veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak sosyal ağlarda paylaşabilir.

5. ANALİTİK ARAÇLAR VE REKLAM

GOOGLE ADWORDS VE GOOGLE DÖNÜŞÜM İZLEME

Bu web sitesi Google AdWords'ü kullanır. AdWords, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerika Birleşik Devletleri ("Google") tarafından sağlanan bir çevrimiçi reklamcılık programıdır.

Google AdWords'ün bir parçası olarak, sözde dönüşüm izleme kullanıyoruz. Google tarafından yerleştirilen bir reklamı tıklarsanız, dönüşüm izleme için bir çerez ayarlanır. Çerezler, İnternet tarayıcısının kullanıcının bilgisayarında sakladığı küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder ve kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. Kullanıcı bu web sitesinin belirli sayfalarını ziyaret ederse ve çerezin süresi henüz dolmadıysa, biz ve Google, kullanıcının reklamı tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini anlayabiliriz.

Her Google AdWords müşterisi farklı bir çerez alır. Çerezler, AdWords reklamverenlerinin web siteleri üzerinden izlenemez. Dönüşüm çerezi kullanılarak elde edilen bilgiler, dönüşüm izlemeyi seçen AdWords müşterileri için dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Müşteriler, reklamlarını tıklayan ve dönüşüm izleme etiketi bulunan bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenir. Ancak, kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabilecekleri herhangi bir bilgi almazlar. İzlemeye katılmak istemiyorsanız, İnternet tarayıcınızın kullanıcı ayarları altında Google dönüşüm izleme çerezini kolayca devre dışı bırakarak bu kullanıma itiraz edebilirsiniz. Bu durumda, dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmeyeceksiniz.

"Dönüşüm çerezlerinin" saklanması ve bu izleme aracının kullanımı, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir.

Google AdWords ve Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma düzenlemelerinde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması konusunda bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek ve tarayıcı kapatıldığında çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

GOOGLE WEB FONKSİYONLARI

Bu site, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Google Yazı Tipleri yerel olarak yüklenir. Google sunucularına bağlantı yok.

GOOGLE HARİTALAR

Bu site, Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD'dir.

Web sitemizde veri korumasını sağlamak için web sitemize girdiğinizde Google Haritalar devre dışı bırakılır. Google sunucularına doğrudan bir bağlantı, yalnızca "Yol Tarifi" düğmesini kullanarak Google Haritalar'ı kendiniz etkinleştirirseniz kurulur (GDPR Madde 6 Paragraf 1 litre a uyarınca izin). Bu, siteye ilk girdiğinizde verilerinizin Google'a iletilmesini engeller.

Aktivasyondan sonra Google Haritalar IP adresinizi kaydedecektir. Bu daha sonra genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının, Google Haritalar'ın etkinleştirilmesinden sonra bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. ÖDEME SAĞLAYICILARI VE SATICILARI

paypal

Web sitemizde, diğer şeylerin yanı sıra PayPal ile ödeme sunuyoruz. Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg'dur (bundan böyle “PayPal” olarak anılacaktır).

PayPal ile ödemeyi seçerseniz, girdiğiniz ödeme ayrıntıları PayPal'a gönderilir.

Verileriniz, Madde 6 (1) (a) GDPR (rıza) ve Madde 6 (1) (b) GDPR (bir sözleşmeyi yerine getirmek için işleme) temelinde PayPal'a iletilir. Veri işlemeye verdiğiniz onayı istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz vardır. Bir iptal, geçmiş veri işleme işlemlerinin etkinliğini etkilemez.

9. KENDİ HİZMETLERİ

Veri Toplamanın Kapsamı ve Amacı

Bize bir başvuru gönderirseniz, ilgili kişisel verilerinizi (örn. iletişim ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmelerinden alınan notlar, vb.) bir iş ilişkisinin kurulmasına karar vermek için gerekli olduğu sürece işleyeceğiz. Bunun yasal dayanağı, Alman hukukuna göre BDSG-new Madde 26 (bir iş ilişkisinin başlatılması), Madde 6 Paragraf 1 Harf b GDPR (genel sözleşme başlangıcı) ve – eğer onay verdiyseniz – Madde 6 Paragraf 1 Harf bir GDPR. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Şirketimiz bünyesinde, kişisel verileriniz yalnızca başvurunuzun işlenmesine dahil olan kişilere aktarılacaktır.

Başvurunun başarılı olması halinde, gönderdiğiniz veriler, iş ilişkisinin yürütülmesi amacıyla BDSG-new ve Madde 6 Paragraf 1 bent b GDPR temelinde veri işleme sistemlerimizde saklanacaktır.

verilerin saklama süresi

Size bir iş teklifinde bulunamazsak, bir iş teklifini reddederseniz, başvurunuzu geri çekerseniz, veri işlemeye ilişkin onayınızı geri çekerseniz veya bizden verileri silmemizi isterseniz, kalan fiziksel başvuru belgeleri de dahil olmak üzere ilettiğiniz veriler, Başvuru sürecinin sona ermesinden sonra en fazla 6 ay saklanır veya tutarsızlıklar durumunda başvuru sürecinin ayrıntılarını anlayabilmek için saklanır veya saklanır (saklama süresi) (Madde 6 (1) (f) GDPR ).

ÇIKARLARIMIZI GEÇERSİZ KILAN MAKUL ÇIKARLARINIZ VARSA BU DEPOLAMAYA İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ.

Saklama süresi sona erdikten sonra, verileri saklamak için yasal bir zorunluluk veya daha fazla depolama için başka bir yasal neden olmadıkça veriler silinecektir. Verilerinizi saklama süresi sona erdikten sonra saklamanın gerekli olacağı açıksa (örneğin, yakın veya devam eden bir yasal anlaşmazlık nedeniyle), veriler yalnızca geçersiz hale geldiğinde silinecektir. Diğer yasal saklama gereklilikleri etkilenmeden kalır.

SOSYAL MEDYA PROFİL SAYFALARIMIZ İÇİN GİZLİLİK BEYANI EK
SOSYAL MEDYA GÖRÜNÜMLERİMİZ

SOSYAL AĞLAR ÜZERİNDEN VERİ İŞLEME

Sosyal ağlarda herkesin erişebileceği profilleri koruyoruz. Kullandığımız sosyal ağları detaylı olarak aşağıda bulabilirsiniz.

Facebook, Google+ vb. gibi sosyal ağlar, web sitelerini veya entegre sosyal medya içeriğine sahip bir web sitesini (ör. Beğen düğmeleri veya reklam afişleri) ziyaret ettiğinizde genellikle kullanıcı davranışınızı kapsamlı bir şekilde analiz edebilir. Sosyal medya varlığımızı ziyaret etmek, veri korumayla ilgili çok sayıda işleme işlemini tetikler. Detayda:

Sosyal medya hesabınıza giriş yaptıysanız ve sosyal medya varlığımızı ziyaret ettiyseniz, sosyal medya portalının operatörü bu ziyareti kullanıcı hesabınıza atayabilir. Ancak belirli koşullar altında, oturum açmadıysanız veya ilgili sosyal medya portalında bir hesabınız yoksa kişisel verileriniz de kaydedilebilir. Bu durumda, bu veriler, örneğin, uç cihazınızda depolanan tanımlama bilgileri aracılığıyla veya IP adresinizi kaydederek toplanır.

Bu şekilde toplanan veriler yardımıyla sosyal medya portallarının operatörleri, tercihlerinizin ve ilgi alanlarınızın saklandığı kullanıcı profilleri oluşturabilir. Bu şekilde, ilgi alanına dayalı reklamlar, ilgili sosyal medya varlığının hem içinde hem de dışında size gösterilebilir. İlgili sosyal ağda bir hesabınız varsa, oturum açtığınız veya oturum açtığınız tüm cihazlarda ilgi alanına dayalı reklamlar görüntülenebilir.

Ayrıca, sosyal medya portallarındaki tüm işleme işlemlerini takip edemeyeceğimizi lütfen unutmayın. Sağlayıcıya bağlı olarak, sosyal medya portallarının operatörleri tarafından ek işleme operasyonları gerçekleştirilebilir. Ayrıntılar, ilgili sosyal medya portallarının kullanım koşulları ve veri koruma düzenlemelerinde bulunabilir.

yasal dayanak

Sosyal medya görünümlerimiz internette mümkün olan en geniş varlığı sağlamalıdır. Bu, GDPR Madde 6 (1) (f) anlamında meşru bir menfaattir. Sosyal ağlar tarafından başlatılan analiz süreçleri, sosyal ağların operatörleri tarafından belirtilmesi gereken farklı yasal temellere dayanabilir (örneğin, GDPR Madde 6 Fıkra 1 bent a anlamında rıza).

Kontrolör ve hakların iddiası

Sosyal medya varlıklarımızdan birini (örneğin Facebook) ziyaret ederseniz, bu ziyaret sırasında tetiklenen veri işleme operasyonlarından sosyal medya platformunun operatörü ile birlikte sorumluyuz. Prensip olarak haklarınızı (bilgi, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması, veri aktarımı ve şikayetler) hem karşı hem de aleyhinize kullanabilirsiniz. biz de ilgili sosyal medya portalının operatörü (örn. Facebook'a karşı).

Sosyal medya portal operatörleri ile ortak sorumluluğa rağmen, sosyal medya portallarının veri işleme operasyonları üzerinde tam etkimizin olmadığını lütfen unutmayın. Seçeneklerimiz büyük ölçüde ilgili sağlayıcının kurumsal politikasına dayanmaktadır.

depolama süresi

Sosyal medya mevcudiyeti aracılığıyla doğrudan tarafımızca toplanan veriler, saklama amacı artık geçerli olmadığında, silmemizi talep ettiğinizde, saklama izninizi geri çektiğinizde veya verileri saklama amacının ortadan kalktığı anda sistemlerimizden silinecektir. geçerlidir. Kaydedilen çerezler, siz onları silene kadar uç cihazınızda kalır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

Sosyal ağların operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılar için lütfen doğrudan sosyal ağların operatörleriyle iletişime geçin (örn. gizlilik politikalarında, aşağıya bakın).

 

Ayrıntılı olarak sosyal ağlar

FACEBOOK

Facebook'ta bir profilimiz var. Sağlayıcı Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ABD'dir. Facebook, AB-ABD Gizlilik Kalkanı kapsamında onaylanmıştır.

Facebook ile ortak işleme (Denetleyici Eki) konusunda bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma, Facebook sayfamızı ziyaret ettiğinizde bizim veya Facebook'un hangi veri işleme işlemlerinden sorumlu olduğumuzu tanımlar. Bu sözleşmeyi aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Kullanıcı hesabınızda reklam ayarlarınızı bağımsız olarak yapabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve giriş yapın: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Ayrıntılar, Facebook'un gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.facebook.com/about/privacy/.

INSTAGRAM

Instagram'da bir profilimiz var. Sağlayıcı Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ABD'dir. Kişisel verilerinizi nasıl işlediklerine ilişkin ayrıntılar, Instagram'ın veri koruma beyanında bulunabilir: https://help.instagram.com/519522125107875.

Google Analytics ile bağlantılı olarak veri işleme hakkında notlar

Bu web sitesi, Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kişi Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre dışında bulunuyorsa, Google Analytics veri işlemesi Google LLC tarafından gerçekleştirilir. Google LLC ve Google Ireland Limited, bundan böyle "Google" olarak anılacaktır.  Google Analytics, site ziyaretçisinin bilgisayarında depolanan ve site ziyaretçisi tarafından web sitesinin kullanımının analizini sağlayan "çerezler" olarak adlandırılan metin dosyalarını kullanır. Çerez tarafından bu web sitesinin site ziyaretçisi tarafından kullanımı hakkında oluşturulan bilgiler (kısaltılmış IP adresi dahil) genellikle bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Google Analytics, bu web sitesinde yalnızca "_anonymizeIp()" uzantısıyla kullanılmaktadır. Bu uzantı, IP adresini kısaltarak anonimleştirilmesini sağlar ve doğrudan kişisel referansı hariç tutar. Uzatmanın bir sonucu olarak, Google'ın IP adresi, Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkelerinde önceden kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilecek ve orada kısaltılacaktır. Google Analytics kapsamında ilgili tarayıcı tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Google, site operatörü adına toplanan bilgileri web sitesinin kullanımını değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri site operatörüne sağlamak için kullanacaktır (Madde 6 Fıkra 1 lit. f GDPR). Veri işlemeye yönelik meşru menfaat, bu web sitesinin optimize edilmesinde, web sitesinin nasıl kullanıldığının analiz edilmesinde ve içeriğin uyarlanmasında yatmaktadır. Kullanıcıların çıkarları, takma adlarla yeterince korunmaktadır.

Google LLC. Sözde Gizlilik Kalkanı (buradaki liste girişi) uyarınca sertifikalandırılmıştır ve bu temelde uygun bir veri koruma seviyesini garanti eder. Çerezlere, kullanıcı kimliklerine (örn. kullanıcı kimliği) veya reklam kimliklerine gönderilen ve bunlara bağlanan veriler 50 ay sonra otomatik olarak silinir. Saklama süresinin sonuna ulaşan veriler ayda bir kez otomatik olarak silinir.

Google Analytics tarafından toplanması, site ziyaretçisinin bu web sitesi için çerez ayarlarını yapmasıyla engellenebilir. IP adresinin ve çerezlerin oluşturduğu verilerin toplanmasına ve saklanmasına, gelecekte geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda itiraz edilebilir. İlgili tarayıcı eklentisi şu bağlantıdan indirilebilir ve kurulabilir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Site ziyaretçisi, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bu web sitesinde Google Analytics tarafından toplanmasını engelleyebilir. Bu web sitesini ziyaret ederken gelecekte veri toplanmasını engelleyen bir devre dışı bırakma çerezi ayarlanır.

Google tarafından verilerin kullanımı, ayar ve itiraz seçenekleri hakkında daha fazla bilgi Google'ın veri koruma beyanında (https://policies.google.com/privacy) ve Google tarafından reklam gösterimi ayarlarında (https://policies.google.com/privacy) bulunabilir. /adssettings.google.com/authenticated).

bottom of page